Gdańskie Forum Gospodarcze


Projekt „Bioróżnorodność środowiska Gdańska”

Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży i wyrobienie przekonania o korzyściach wynikających z istnienia bioróżnorodności, a także przeniesienia proekologicznych postaw na rodziców i innych dorosłych mieszkańców. Uczestnikami projektu są dzieci i młodzież z Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12 w Gdańsku (półkolonie) ul. Burzyńskiego 10. W ramach projektu przeprowadzonych będzie 8 warsztatów ekologicznych. Efektem realizowanego zadania będzie wzrost aktywności w zakresie działań proekologicznych i pogłębienie świadomości proekologicznej w zakresie bioróżnorodności w Gdańsku.

Czas trwania projektu kwiecień – październik 2015r.

35-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej "Chełm"